Contact
Naam
Colson Nick Tuinarchitectuur
Adres
Vijverlaan 45a
Plaats
Essen

Colson Nick Tuinarchitectuur

Tuinarchitect - Tuinontwerp - Tuinaanleg - Tuinonderhoud

Thuisbezoek van de tuinarchitect

Om een tuin te verwezenlijken waarin u zich volledig thuis voelt, is het noodzakelijk te vertrekken van een goede en stevige basis. Deze basis bent u! Voordat de tuinarchitect één lijn op papier zet, overloopt hij samen met u wat de behoeften van u en uw gezin zijn. Centraal staan het persoonlijk contact en het luisteren naar uw wensen! Bovendien 
wordt er rekening gehouden met het feit dat uw wensen op termijn kunnen veranderen. We trachten dan ook een tuin te creëren die samen met uw veranderende wensen kan groeien. 

Wij ontwerpen tuinen in alle stijlen: stadstuinen, daktuinen, moderne tuinen, klassieke tuinen, japanse tuinen, landschapstuinen, zwemvijvers enz. Geen enkele uitdaging is ons te groot! 

De tuinontwerper tracht zich niet enkel zo goed mogelijk in te leven in uw behoeften maar hij bekijkt eveneens uw leefomgeving. Dit beperkt zich niet enkel tot de tuin maar ook wat er zich buiten de tuin bevindt en eventueel invloed heeft op uw tuin (zoals een grote boom bij de buren, een mooi achterliggend landschap of een storende hoogspanningscabine…) wordt bekeken. Ook de oriëntering, de bodem-gesteldheid, de waterhuishouding, eventuele niveauverschillen, stedenbouwkundige bepalingen en dergelijke zijn belangrijke punten waarmee tijdens het opmaken van een tuinontwerp rekening gehouden wordt. Hierin is de expertise van de tuinarchitect uitermate belangrijk.

Het tuinontwerp

Na het vergaren van al deze gegevens, tekent de tuinarchitect met zijn creativiteit uw droomtuin. Dit gebeurt in verschillende stappen. In een eerste stap maakt de architect een voorontwerp en stelt hij een gedetailleerde kostenraming op voor de aanleg van uw tuin. Een accurate kostenraming is belangrijk aangezien het niet enkel onze taak is om creatief te zijn in het ontwerp. We trachten ook creatief te zijn met uw budget! Het voorontwerp met bijbehorende raming worden bij u thuis besproken, waarna u ruim de tijd krijgt om alles rustig te bekijken en te overdenken. Tijdens de volgende afspraak wordt er opnieuw naar u geluisterd en worden uw opmerkingen genoteerd en in acht genomen. Dit vormt de basis voor het volgende ontwerp. Dit kan een tweede voorontwerp zijn ofwel een definitief tuinplan waarin uw tuinwensen concreter vorm krijgen. Een tweede stap richting droomtuin is het opmaken van een beplantingsplan. Bij dit beplantingsplan hoort een gedetailleerde plantenlijst. Ook elektriciteit, water en materiaalkeuze van verhardingen, enz. worden samen met u besproken.

Tuinaanleg

Als de tuinplanning afgerond is, is het natuurlijk nog niet gedaan. Het is de taak van de tuinarchitect om u te begeleiden en met raad en daad bij te staan tijdens de aanleg van uw tuin. Werftoezicht is misschien wel één van de belangrijkste taken van uw tuinarchitect. U moet er immers op kunnen vertrouwen dat wat samen met u besproken en afgesproken werd ook nauwkeurig uitgevoerd wordt! Tijdens de tuinaanleg verbindt de tuinarchitect zich ertoe in te staan voor de controle op de tuinwerken en de coördinatie van de aanleg zodat alles vlot verloopt.

Vertrouwen is het sleutelwoord. U vertrouwt de tuinarchitect uw tuin en wensen toe. Maar gelukkig staat hij er niet alleen voor. Al vele jaren kunnen wij vertrouwen op een uitstekend en georganiseerd team van hoveniers. Het zijn zij die met vakkennis en ervaring uw tuin zullen aanleggen. Ook hier is het persoonlijk contact (met de tuinmannen) belangrijk. We maken tuinen met en voor mensen. Tuinen op mensenmaat!


Tuinonderhoud

Ook na de realisatie van uw droomtuin zit onze taak er nog niet op. Voor u begint het trouwens nog maar pas. Uw tuin is dan wel aangelegd, maar tuinen groeien. En ook dan kan u nog steeds met al uw vragen bij ons terecht. De tuinarchitect legt u met plezier uit hoe u uw droomtuin moet onderhouden en laten opbloeien. Uiteraard kan u ook voor tuinonderhoud op ons beroep doen!


Doel van de gegevensverwerking:
Direct contact met u opnemen, levering van onze diensten verbeteren, opstellen van aanbiedingen of doorsturen aan het door u geselecteerde bedrijf.