Contact
Naam
Woon- & Zorgcentrum Haagwinde
Adres
Hasselstraat 7
Plaats
Maarkedal (Maarke-Kerkem)
Provincie
Oost-Vlaanderen

Woon- & Zorgcentrum Haagwinde

Het begon allemaal in 1947, toen ons nog kleine familiebedrijf zich toelegde op de fabricatie van hemden.

De Congregatie Zusters van Maria van Nederbrakel ligt aan de oorsprong van het Woon- en Zorgcentrum Haagwinde.

Het Woon- en Zorgcentrum Haagwinde wil aan fysisch, mentaal en sociaal zorgbehoevende bejaarden, ongeacht hun godsdienstige, filosofische of politieke overtuiging, en ongeacht hun graad van zorgbehoevendheid een menswaardige opvang en een thuisvervangende woonsituatie aanbieden met eerbied voor ieders privacy. Wij zijn een erkend rusthuis voor valide- en invalide en demente bewoners. Tijdelijk verblijf en dagverblijf behoort ook tot de mogelijkheden.


Het Woon- en Zorgcentrum
Haagwinde beoogt een humane, hoog kwalitatieve en toegankelijke dienstverlening te waarborgen voor ouderen die niet meer over de mogelijkheid beschikken of dreigen te beschikken om zich zelfstandig te handhaven in een eigen leefwereld.

Bovendien beschikken wij over een deskundige, palliatieve equipe om een menswaardig levenseinde op maat aan te bieden aan elke bewoner.

Om dit leef- en woonklimaat optimaal te laten renderen zal de directie - samen met de talrijke groep personeelsleden - grote aandacht besteden aan een constante kwaliteitsbewaking en kwaliteitsborging op fysisch, psychosociaal en zingevend vlak.

Woon- & Zorgcentrum Haagwinde levert zijn diensten ook in Oudenaarde, Ronse, Kluisbergen, Zwalm en Zottegem.